top of page
achtergrond_blue-2_edited.png

Let's Work Together

Interesse in een samenwerking?

Aanmelden kan door het contactformulier in te vullen.

Extra Diensten.

De Digitale Boekhouder kan, indien je dat wenst, nog enkele andere extra diensten leveren, weliswaar in samenwerking met Aliast en/of UwLoon. Hiernaast vind je een overzicht van alle services buiten de boekhoudpakketten. 

1

Opstarten van jouw onderneming

De Digitale Boekhouder kan jouw onderneming opstarten.

Voor de eenmanszaak zal hij het ondernemingsloket de nodige info bezorgen. Voor de VOF of Comm V zal hij de onderhandse akte opstellen en neerleggen bij Het Belgisch Staatsblad. Voor de BV zal hij de notaris de nodige info, zoals een financieel plan, bezorgen.

2

Kleine of uitgebreide adviesvragen:

Heb je ad-hoc korte vragen? Of nood aan een uitgebreider advies (bijvoorbeeld een financieel plan voor een kredietaanvraag)? Je kan terecht bij De Digitale Boekhouder door hem per mail te contacteren.

3

Ondersteuning bij een fiscale controle:

Het gebeurt dat FOD Financiën vragen stelt of een controle wenst uit te voeren. De Digitale Boekhouder kan jou hierbij ondersteuning bieden.

4

De bezoldiging van de zaakvoerder of bestuurder:

De VOF of Comm V heeft één of meerdere zaakvoerders. De BV heeft één of meerdere bestuurders. Wanneer dat natuurlijke personen zijn, dan vragen zij in principe een bezoldiging.

 

De Digitale Boekhouder kan hiervoor de nodige administratieve formaliteiten in orde te brengen, zoals: opstellen van loonfiches, aangiftes bedrijfsvoorheffing en indienen van de jaarfiche.

5

De aangifte in de personenbelasting voor de zaakvoerder:

Voor bestuurders en zaakvoerders van vennootschappen kan De Digitale Boekhouder ook de aangifte personenbelasting indienen op basis van de door jou aangeleverde informatie.

6

UBO verplichtingen:

Vennootschappen kennen een UBO verplichting.

De Digitale Boekhouder kan voor jou deze formaliteiten in orde brengen.

7

Bespreking en/of analyse van de cijfers:

Indien gewenst, kan je een meeting plannen met De Digitale Boekhouder om jouw cijfers te bespreken en eventuele (advies)vragen te stellen.

8

Fiscaal advies:

De Digitale Boekhouder kan jou informeren over diverse fiscale topics.

bottom of page