top of page
achtergrond_blue-2_edited.png

Let's Work Together

Interesse in een samenwerking?

Aanmelden kan door het contactformulier in te vullen.

Diensten.

De Digitale Boekhouder werkt met drie verschillende pakketten. Onderverdeeld per rechtsvorm: eenmanszaak, VOF of Comm V en BV. We leveren twee diensten op maat van jouw onderneming: het voeren van je boekhouding en het opstellen en indienen van he fiscale aangiftes.

1

Eenmanszaak:

De Digitale Boekhouder voert de boekhouding voor eenmanszaken. Dat houdt in het verwerken van de aan- en verkoopfacturen, eventueel het ontvangsten dagboek en de diverse documenten zoals bonnetjes of andere kosten waarvan jij vindt dat ze moeten opgenomen worden. Een volledige uitbesteding van jouw boekhouding, vereenvoudigd en voor de kleine zelfstandige. 


Daarnaast zal De Digitale Boekhouder na elk kwartaal de BTW-aangifte opstellen en indienen. Vanuit Yuki (het digitale boekhoudplatform) zal De Digitale Boekhouder jou een brief bezorgen met het eventueel te betalen BTW saldo. Na elk kalenderjaar zal de klantenlisting ook opgesteld en ingediend worden.


De Digitale Boekhouder zal ook elk jaar jouw aangifte in de personenbelasting opstellen en indienen op basis van de door jou bezorgde info.

2

VOF of Comm V:

De VOF of de Comm V, ook wel de “kleine” vennootschapsvormen genoemd, zullen kunnen rekenen op dezelfde diensten als voor de eenmanszaken.


Uiteraard is de boekhouding uitgebreider omdat ook de bank- en kasverrichtingen dienen geboekt te worden. Voor de bankverrichtingen is een coda-mandaat noodzakelijk, zodat De Digitale Boekhouder de bankuittreksels automatisch en digitaal in Yuki kan ontvangen om daar te verwerken.


Na elk boekjaar zal De Digitale Boekhouder de balans opstellen zodat vervolgens de aangifte in de vennootschapsbelasting kan opgesteld en ingediend worden.

3

BV:

De BV zal kunnen rekenen op dezelfde diensten als voor de VOF of de Comm V.


De BV dient ook jaarlijks een jaarrekening neer te leggen bij de Nationale Bank van België. De Digitale Boekhouder zal deze voor jouw BV opstellen en neerleggen.

Diensten
bottom of page